TOPPIK לטיפוח שיער

ראשי >TOPPIK לטיפוח שיער
מציג
1 2 הבא >
TOPPIKטופיק סיבי שער שחור 12 גרם
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא כמות 12 גרם
ראה מבצעי טופיק
טופיק 27.5 גרם 175ש"ח 
טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון

מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
הוראות שימוש
לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
תוצאות מדהימות מובטחות. 
לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
ראה אפשרויות נוספות למוצרי טופיק למטה
 
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום כהה 12 גרם
כמות 12 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
הכנס וראה וידאו למוצר 
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
0775051828
 
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער שחור 27.5 גרם
ראה מבצע טופיק   טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
כמות 27.5 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער) הכנס וראה וידאו למוצר 
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו0775051828
מחיר מבצע  ל 2 יחידות ראה למטה
 
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום בהיר 27.5 גרם
טופיק Toppik סיבי שער חום בהיר 27.5 גרם
ראה מבצע  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828
 
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיביי שער חום בינוני 27.5 גרם
ראה מבצע 27.5 גרם 2 יחידות 300 ש"ח בכל גוון
כמות 27.5 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
ראה וידאו למוצר
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים טלפון 0775051828
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
TOPPIK סיביי שיער
ראה וידאו למוצר
טופיק 12 גרם 144ש"ח
-טופיק 27.5 גרם 175ש"ח

-טופיק במבצע ענק  2 יחידות 27.5 גרם 300 ש"ח בלבד לכל הגוונים
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828 מלאי מוגבל
 
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום בהיר 12 גרם
כמות 12 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
צפה בווידאו  למוצר
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828
 
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום בינוני 12 גרם
טופיק Toppik סיבי שער חום בינוני 12 גרם
ראה מבצעי  טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
ראה וידאו למוצר
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
TOPPIK טופיק 12 גרם לכל הגוונים
ראה וידאו למוצר 
טופיק 12 גרם 144ש"ח
-טופיק 27.5 גרם 175ש"ח

-טופיק במבצע ענק  2 יחידות 27.5 גרם 300 ש"ח לכל הגוונים

תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828 מלאי מוגבל
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
TOPPIK טופיק
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא כמות 12 גרם
ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 27.5 גרם 2 יחידות 300 ש"ח במבצע לכל הגוונים
מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
הוראות שימוש
לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
תוצאות מדהימות מובטחות. 
לפרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
ראה אפשרויות נוספות למוצרי טופיק למטה
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק
ראה מבצעים לכל הגוונים באתר באתר מטרומדיה
טופיק 12 גרם 144 ש" לכל הגוונים
טופיק 27.5 גרם 175 ש"ח לכל הגוונים
"שים לב טופיק 2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים"
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
0775051828
 
מחיר : 144 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
TOPPIK סיביי שיער טופיק
טופיק במבצע 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק במבצע 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא 
התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
הוראות שימוש
לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
תוצאות מדהימות מובטחות. 
לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
ראה אפשרויות למוצרי טופיק נוספים למטה
 
מחיר : 148 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
TOPPIK סיבי שיער טופיק
טופיק 27.5 גרם 175ש"ח 
טופיק 27.5 גרם 2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים

תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא 
מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
הוראות שימוש
לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
תוצאות מדהימות מובטחות. 
לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
ראה אפשרויות למוצרי טופיק נוספים למטה
 
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום כהה.5 27 גרם

טופיק במבצע 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק במבצע 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח
תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים בטלפון 0775051828 
 

 
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
Toppik טופיק סיבי שער חום בינוני 27 גרם
ראה מבצעים באתר מטרומדיה 27.5 גרם  2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים
ראה וידאו למוצר

תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים בטלפון 0775051828
ראה מבצע ל 2 יחידות למטה בעמוד
מחיר : 175 ₪
דמי משלוח : 0 ₪
פרטים נוספים
 • TOPPIKטופיק סיבי שער שחור 12 גרם
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא כמות 12 גרם
  ראה מבצעי טופיק
  טופיק 27.5 גרם 175ש"ח 
  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון

  מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
  התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
  ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
  הוראות שימוש
  לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
  תוצאות מדהימות מובטחות. 
  לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
  ראה אפשרויות נוספות למוצרי טופיק למטה
   
  המחיר שלנו: 148
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום כהה 12 גרם
  כמות 12 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
  ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
  הכנס וראה וידאו למוצר 
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
  0775051828
   
  המחיר שלנו: 148
   
 • Toppik טופיק סיבי שער שחור 27.5 גרם
  ראה מבצע טופיק   טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
  כמות 27.5 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער) הכנס וראה וידאו למוצר 
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו0775051828
  מחיר מבצע  ל 2 יחידות ראה למטה
   
  המחיר שלנו: 175
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום בהיר 27.5 גרם
  טופיק Toppik סיבי שער חום בהיר 27.5 גרם
  ראה מבצע  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828
   
  המחיר שלנו: 175
   
 • Toppik טופיק סיביי שער חום בינוני 27.5 גרם
  ראה מבצע 27.5 גרם 2 יחידות 300 ש"ח בכל גוון
  כמות 27.5 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
  ראה וידאו למוצר
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים טלפון 0775051828
  המחיר שלנו: 175
   
 • TOPPIK סיביי שיער
  ראה וידאו למוצר
  טופיק 12 גרם 144ש"ח
  -טופיק 27.5 גרם 175ש"ח

  -טופיק במבצע ענק  2 יחידות 27.5 גרם 300 ש"ח בלבד לכל הגוונים
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828 מלאי מוגבל
   
  המחיר שלנו: 148
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום בהיר 12 גרם
  כמות 12 גרם ראה מפרט באתר (בתכשירי לטיפוח השיער)
  ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
  צפה בווידאו  למוצר
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828
   
  המחיר שלנו: 148
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום בינוני 12 גרם
  טופיק Toppik סיבי שער חום בינוני 12 גרם
  ראה מבצעי  טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח במבצע לכל גוון
  ראה וידאו למוצר
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
  המחיר שלנו: 148
   
 • TOPPIK טופיק 12 גרם לכל הגוונים
  ראה וידאו למוצר 
  טופיק 12 גרם 144ש"ח
  -טופיק 27.5 גרם 175ש"ח

  -טופיק במבצע ענק  2 יחידות 27.5 גרם 300 ש"ח לכל הגוונים

  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו 0775051828 מלאי מוגבל
  המחיר שלנו: 148
   
 • TOPPIK טופיק
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא כמות 12 גרם
  ראה מבצע טופיק 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק 27.5 גרם 2 יחידות 300 ש"ח במבצע לכל הגוונים
  מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
  התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
  ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
  הוראות שימוש
  לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
  תוצאות מדהימות מובטחות. 
  לפרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
  ראה אפשרויות נוספות למוצרי טופיק למטה
  המחיר שלנו: 148
   
 • Toppik טופיק
  ראה מבצעים לכל הגוונים באתר באתר מטרומדיה
  טופיק 12 גרם 144 ש" לכל הגוונים
  טופיק 27.5 גרם 175 ש"ח לכל הגוונים
  "שים לב טופיק 2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים"
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון התקשר עכשיו
  0775051828
   
  המחיר שלנו: 144
   
 • TOPPIK סיביי שיער טופיק
  טופיק במבצע 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק במבצע 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא 
  התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
  ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
  הוראות שימוש
  לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
  תוצאות מדהימות מובטחות. 
  לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
  ראה אפשרויות למוצרי טופיק נוספים למטה
   
  המחיר שלנו: 148
   
 • TOPPIK סיבי שיער טופיק
  טופיק 27.5 גרם 175ש"ח 
  טופיק 27.5 גרם 2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים

  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא 
  מיועד לשימוש בשיער דליל ובקרחות חלקיות
  התכשיר נצמד לשיער בעיקררון של חשמל סטטי אינו יורד במים ואינו עף ברוח
  ניתן להסרה בחפיפה רגילה עם שמפו
  הוראות שימוש
  לחפוף את השיער בשמפו ללא שיער לייבש ולסרק את השיער  לחשוף את המקומות הדלילים לנענע את מיכל הTOPPIC לקליטת התכשיר
  תוצאות מדהימות מובטחות. 
  לקבלת פרטים נוספים התקשר לטלפון 0775051828
  ראה אפשרויות למוצרי טופיק נוספים למטה
   
  המחיר שלנו: 175
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום כהה.5 27 גרם

  טופיק במבצע 27.5 גרם 175ש"ח  טופיק במבצע 2 יחידות 27.5 גרם 300ש"ח
  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים בטלפון 0775051828 
   

   
  המחיר שלנו: 175
   
 • Toppik טופיק סיבי שער חום בינוני 27 גרם
  ראה מבצעים באתר מטרומדיה 27.5 גרם  2 יחידות 300ש"ח לכל הגוונים
  ראה וידאו למוצר

  תכשיר מדהים לעיבוי שער ומראה מלא של השיער התכשיר מיועד לשיער דליל ולקרחות חלקיות ניתן להשיג בכל גוון לפרטים נוספים בטלפון 0775051828
  ראה מבצע ל 2 יחידות למטה בעמוד
  המחיר שלנו: 175
   
1 2 הבא >
 
  סה"כ 0 מוצרים
 
0528138181

חיפוש